We are the world


Rädda Barnen har för tillfället en kampanj där man på deras hemsida kan se var i världen man, statistiskt sett, skulle födas om du föddes på nytt idag. Att födas i ett land som Sverige är långt ifrån en självklarhet och chansen att det är här man skapas av alla jordens barn som föds är endast 0,08%.

Jag blev pånyttfödd i Indien. Indien är ett relativt utvecklat land och tillhör inte bland de mest fattigdomsdrabbade länderna, men i ett land med den näst största befolkningen i världen lever fortfarande 25% i fattigdom och 39% har analfabetism och ingen utbildning. Nästan hälften av alla barn, främst flickor, blir bortgifta innan vuxen ålder. Det här landet har alltså över 1,1 miljarder människor, tänk då hur många personer som faktiskt är drabbade av detta när ni ser procentsatserna ovan.

Vi kan skatta oss lyckliga här i Sverige som har det så bra, men detta är någonting att tänka på. Och som det gamla talesättet - En kan inte göra allt, men alla kan göra något.

Här kan du själv dra en ny lott i livets lotteri och se var du skulle födas.
1 Kevin:

skriven

Jag testade det också, jag föddes i Kina! :)

2 Kevin:

skriven

Jag testade det också och jag föddes i Kina.Robin föddes i Iran. :)

Kommentera här: